Forskning och utbildning

Forskning

I juni 2010 försvarade jag min doktorsavhandling, Personas and Scenarios in Use. Den handlar om personametoden och hur väl den fungerar i stora internationella projekt. Jag deltog i EU projektet Nepomuk där jag använde personametoden och observerade användningen av materialet under 2006-2008. Opponent under disputationen var Jonathan Grudin från Microsoft Research. Om du vill ta en titt på avhandlingen så hittar du den här: Personas and Scenarios in Use.

I maj 2008 presenterade min (numer f.d.) kollega Sinna Lindquist och jag en artikel på konferensen COOP’08 i Carry Le Rouet i Frankrike. Artikeln hittar du här: Personas and scenarios-design tool or a communication device?

I juli 2001 presenterade jag en poster på Usability Professional’s Associations konferensen i Las Vegas. Artikeln hittar du här:  Life-Size Personas.

Utbildning

Jag håller ibland föreläsningar och seminarier om användarcentrerad design och de metoder som används för att uppnå hög användbarhet. Jag föreläser både för företag och högskolor. Ett urval av uppdrag presenteras här nedan.

Uppdrag genomförda under 2013

UXopen – Blixttal om videobrainstorming.

Luleå Tekniska Universitet – Undervisning i personametoden som en del i en kurs i Interaktionsdesign.

Uppsala universitet – Kursansvar för kursen Datoranalys av språk och tal. Datorstöd i språklig rehabilitering och testning. Samt genomförande av videobrainstorming.

Uppdrag genomförda under 2012

UXopen – Blixttal om personas.

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi – Undervisning i användarcentrerad design och genomförande av videobrainstorming.

Uppdrag genomförda under 2011

DSV, Stockholms universitet – Seminarium om personas och scenarios.

Södertörns högskola – Undervisning på kursen Vetenskap, teori och metod II, seminariedelen Social interaktion, vid Institutionen för kommunikation, medier och it.

Uppsala universitet – Utbildning och rådgivning om personas och scenarios. I samarbete med Metamatrix.

Linnéuniversitetet, Institutionen för design – Undervisning i förstudiemetoder.

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi – Undervisning i användarcentrerad design och genomförande av videobrainstorming.

Totalförsvarets forskningsinstitut – Seminarium om personas och scenarios.

H&M – Seminarium om personas och scenarios.

Urval av äldre uppdrag

Stockholms universitet, Avdelningen för IT och media – Utbildning i användbarhet och användarcentrerad design.

Milagro Business Partner – Utbildning i användbarhet och användarcentrerad design.

Södersjukhusets IT avdelning  – Seminarium om användbarhet och användarcentrerad design.

Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi – Seminarium om personas