Projekt

Nuvarande projekt

Just nu arbetar jag som Acting UX Lead på Bisnode.

Genomförda projekt

För de sista två åren har jag varit väldigt upptagen. Gjort massa med spännande projekt. Jag kommer berätta lite mer om de så småningom. Kom tillbaks.

Användarstudie i hemmamiljöer för en leverantör av värmesystem. I samarbete med Antrop.

Uppsala universitet – Kursansvar för kursen Datoranalys av språk och tal. Datorstöd i språklig rehabilitering och testning.

Luleå Tekniska Universitet – Undervisning i personametoden som en del i en kurs i Interaktionsdesign.

Två utvärderingar genomförda för ett svensk TV-bolag. I samarbete med Antrop.

En utvärdering genomförd för ett svensk modebolag. I samarbete med Antrop.

Innovationshubb för vård på distans – Observationsstudie på Karolinska universitetssjukhuset samt på olika vårdgivare i Västerbotten. Syftet var att öka utbud av användbara lösningar för vård på distans. Projektet var finansierat av Vinnova och avslutades 30:e augusti 2014.

Projekt genomförda under 2013

Innovationshubb för vård på distans – Observationsstudie på Karolinska universitetssjukhuset samt på olika vårdgivare i Västerbotten. Syftet var att öka utbud av användbara lösningar för vård på distans. Projektet var finansierat av Vinnova.

Två utvärderingar genomförda för en svensk storbank. I samarbete med Antrop.

Under våren och hösten har jag undervisat för KTH.

Projekt genomförda under 2012

Ericsson – Målgruppsanalys för Ericsson Global HR. I samarbete med Friends Agenda.

Under hösten har jag undervisat för Stockholms universitet, Södertörns högskola och KTH.

PTS – Redesign av Post- och telestyrelsens webbplats. I samarbete med Metamatrix.

Funk-IS – Observationsstudie på Karolinska universitetssjukhuset – tredje iterationen. Genomfört inom ramen av forskningsprojektet Funk-IS.

Ericsson – Expertgranskning av innehåll och form på olika projektplatser för Ericsson Global HR. I samarbete med JG Communication.

Ericsson – Målgruppsanalys för Ericsson Business Review. I samarbete med JG Communication.

Projekt genomförda under 2011

MittMedia – Förstudie inför ett nytt intranät för MittMediakoncernen. I samarbete med JG Communication.

Ericsson IPX – Kundnöjdhetsundersökning. I samarbete med JG Communication.

KTH – Observationsstudie på Karolinska universitetssjukhuset. Genomfört inom ramen av forskningsprojektet Funk-IS.

Urval av äldre projekt

Huddinge kommun – Förstudie inför redesign av huddinge.se. I samarbete med Antrop.

SEB – Användningstest av prototyp. I samarbete med MRM Starsky.

Ericsson – Insamling och analys av förstudiematerial samt skapande av personas och prototyp för Ericssons HR avdelning. I samarbete med JG Communication.

KK stiftelsen – Insamling och analys av förstudiematerial samt skapande av personas. I samarbete med Metmatrix.

Nepomuk – Genomförande av grundliga användarstudier i ett antal olika länder i Europa, prototyputveckling samt utvärdering.

Umeå universitet – Förundersökning inför redesign av Umeå universitets externa webbplats. I samarbete med Metamatrix.

Uppsala universitet – Analys av insamlat förstudiematerial samt skapande av personas. I samarbete med Metamatrix.

Arbetsmiljöupplysningen – Användningstester av extern webbplats. I samarbete med Milagro.

Vattenfall – Informationsstruktur och navigation för en intern SAP-portal på Vattenfall. I samarbete med Antrop.

Sveriges Radio – Användningstester och expertgranskning. I samarbete med Milagro.

ICA Sverige – Användningstester av ICA:s intranät, ICA:s veckobrev samt ICA.se.

Department for Constitutional Affairs – Användningstester och redesign.

Africa Online – Målgruppsanalys och prototyputveckling.

Ericsson InBrief – Gränssnittsdesign för den interna webbtidskriften InBrief.

Vägverket – Dialogdesign av Röst-Svar.