Om PinkPuffin

PinkPuffin hjälper företag att säkerställa hög användbarhet vid utveckling av deras tjänsteutbud, webbplatser, webbaserade verktyg och mjukvara. Detta görs genom användarundersökningar, designaktiviteter i samarbete med användare samt iterativ design av användbara system. Genom att utveckla system som är lätta att använda och som uppfyller användarnas behov, kan man minska kostnader, öka försäljning och produktivitet, samt förbättra arbetsmiljön.

Bakom PinkPuffin står Rósa Guðjónsdóttir som är socialantropolog och doktor i människa-datorinteraktion och har många års erfarenhet av arbete med användarcentrerad design av både talstyrda och visuella gränssnitt. Rósa är verksam i Stockholmsområdet.