Om PinkPuffin

PinkPuffin hjälper företag att säkerställa hög användbarhet vid utveckling av webbplatser, webbaserade verktyg och mjukvara. Detta görs genom undersökningar, tester och analyser samt design av användbara system. Genom att utveckla system som är lätta att använda och som uppfyller användarnas behov, kan man minska kostnader, öka försäljning och produktivitet, samt förbättra arbetsmiljön.

Bakom PinkPuffin står Rósa Guðjónsdóttir som är socialantropolog och doktor i människa-datorinteraktion och har många års erfarenhet av arbete med användarcentrerad design av både talstyrda och visuella gränssnitt. Rósa ingår i ett produkt- och processoberoende nätverk av konsulter med olika kompetenser vilket gör det möjligt att sammanställa en projektgrupp med rätt kompetens för varje uppdrag. Rósa är verksam i Stockholmsområdet.

Comments are closed.